DECLARATION FOR THE MOVEMENT OF AN ERA OF CONSCIENCE

MENU

ANEOCVerklaring van de beweging voor An Era of Conscience

Iedereen is de baas over zijn of haar geweten. Geweten overstijgt de verschillen tussen etniciteit, nationaliteit en geloofsovertuigingen. In het tijdperk van het geweten verwachten we dat iedereen het geweten in zijn of haar hart beschermt om zo een nieuwe tijd te creëren van liefde en vrede.

Het voortbestaan van de mensheid, geconfronteerd met escalerende geopolitieke spanningen en een verslechterende leefomgeving, is onderhevig aan toenemende uitdagingen. Daarom is het noodzakelijk om de beweging An Era of Conscience te promoten om het geweten, dat diep is geworteld in de harten van mensen te inspireren en zo de bewustwording van mondiale solidariteit te verbeteren en duurzaamheid in te luiden.

  1. Iedereen is geboren met een geweten. Geweten is de ultieme rechter van wat iemand doet.
  2. Geweten kweekt duurzaamheid. Iedereen moet zijn of haar geweten beschermen en zich door het geweten laten leiden naar levensvatbaarheid en duurzaamheid.
  3. Het geweten is de sleutel om goede harten en goede daden te inspireren. Geweten zal leiden tot geluk en zegeningen van mensen en alles wat leeft.
  4. Het geweten is de bron van liefde en vrede. Wereldburgers moeten de toestand van de wereld observeren met een hart geleid door het geweten en gewetensgedreven werken om positieve energie te consolideren om de weg naar heersende vrede te plaveien.
  5. Het geweten is de fundamentele pijler van een harmonieuze samenleving en bevordert wederzijds begrip, vertrouwen en samenwerking tussen mensen en naties om zo een wereld van vrede, harmonie en broederschap te bouwen.
  6. Het geweten is de fundamentele kern van een welvarende natie en een vreedzame samenleving. Nationaal bestuur moet worden gebaseerd op het volk en geregeerd door de wet om de bescherming van mensenrechten en waardigheid te realiseren.
  7. Geweten leidt tot goed bestuur. Gewetensgedreven beleid aangevuld met gewetensvolle overheden, komen ten goede aan en stabiliseren de samenleving.
  8. Het geweten maakt vrede mogelijk. Het geweten in de harten van mensen inspireren om conflicten op te lossen met wijsheid creëert win-win situaties met samenwerking die leidt tot vrede en stabiliteit.
  9. Het geweten is de positieve energie om de wereld te stabiliseren. Technologische ontwikkeling en spirituele verlichting die in evenwicht zijn met het geweten zullen kansen in het leven genereren en de economische ontwikkeling bevorderen met bescherming van milieu.

Daarom is een An Era of Conscience de sleutel tot een duurzame toekomst. Wereldleiders worden geacht samen te werken in lijn met hun geweten om de partnerschappen te versterken en zo de aarde te beschermen, collectieve sociale voorzieningen voor de mensheid te verbeteren en een wereld van vrede voor iedereen te creëren.

De gouden kans om het geweten in ieders hart te inspireren is met ons in 2014. De tijd is gekomen om de energie die het resultaat is van vriendelijkheid en geweten in te zetten om de weg naar duurzaamheid vrij te maken. We spelen allemaal een rol in het aanzetten van mensen om samen te werken en zo het lijden van alle levende wezens tegen te gaan. Laten we het tijdperk van het geweten ingaan en de zaden van goedheid ploegen waarmee we deze positieve spiraal creëren.

door Association of World Citizens, NGO in raadgevende status met ECOSOC en daarmee geassocieerde VN DPI ‧ Federation of World Peace and Love ‧ Tai Ji Men Qigong Academy

De wereldwijde lancering: 17 augustus 2014


Endorse

 
First Name:
Last Name:
Nationality:
Organization:
I am willing to disclose the above information in this website. 
      

 

 
     
 

DECLARATION FOR THE MOVEMENT OF AN ERA OF CONSCIENCE

DECLARATION OF INTERNATIONAL DAY OF CONSCIENC