MENU

Number of Endorsement: 72249

Nationality: 226   (List)

Deklaration om International samvittighedsdag

Fremme af en fredens kultur med kærlighed og samvittighed


Et århundrede efter afslutningen på Første verdenskrig og syv årtier efter afslutningen på Anden verdenskrig gør altødelæggende krige menneskers higen efter fred endnu stærkere. Menneskehedens jagt på fred er aldrig stoppet, men ikke desto mindre er verden stadig fyldt med uro og tumult.

I en tid hvor alle verdensborgere er indbyrdes afhængige og indbyrdes forbundne, opfordres alle til at imødegå internationale og nationale kriser med medfølelse, mod og ægte visdom, både i aktiv søgen efter fred og harmoni samt efter planer til fælles vinding til gavn for Moder Jord og alle mennesker.

Kærlighed og fred fremmer verdensbefolkningens trivsel og er de vigtigste hjørnesten i global bæredygtighed. Alle verdensborgere opfordres til at nære kærligheden i deres hjerter for på den måde at skabe balance i forbedringen af den økonomiske, sociale, kulturelle, åndelige, teknologiske og uddannelsesmæssige udvikling.

Samvittighed er kilden til kærlighed. Det er nødvendigt at vække alle verdens borgeres samvittighed med henblik på at fremme kærlighed, tolerance, accept og omsorg blandt mennesker for således at styrke venskaber, familiebånd og internationale relationer og dermed gøre det muligt at skabe en forenet verden, hvor alle mennesker arbejder sammen mod et fælles bedste.

En kultur bestående af ekspertise er grundlaget for kvalitetsuddannelser og afgørende for en bæredygtig, økonomisk udvikling. Lande opfordres til at fremme en kultur, hvor samvittighed spiller en afgørende rolle, og indarbejde de bedste aspekter fra andre kulturer og uddannelsessystemer for at forbedre nationale økonomier.

Når størstedelen af menneskeheden følger sin samvittighed og bestræber sig på at sprede kærlighed, fremme sameksistens på trods af forskelle, løse konflikter med visdom og inspirere andre til at gøre det samme, vil der kunne opnås fred i verden.

Derfor proklamerer Federation of World Peace and Love den 5. april som "International samvittighedsdag" for at minde os alle om, at vi skal lytte til vores samvittighed, og opfordrer os til at fejre dagen ved at tage os tid til selvreflektion med et mål om at opnå indre fred, afholde uddannelsesprogrammer om kærlighed og samvittighed og støtte universel våbenhvile for derved at gøre det muligt at afholde fredsforhandlinger, så alles samvittighed vil blive vækket og vi kan opnå en fredelig verden.


Dr. Hong, Tao-Tze
President of the Federation of World Peace and Love

Global Launch on February 5, 2019, UNHQ


Godkende

Jeg er villig til at videregive ovenstående oplysninger på denne hjemmeside. 
      

DECLARATION OF INTERNATIONAL DAY OF CONSCIENCE