MENU

Number of Endorsement: 72249

Nationality: 226   (List)

Sevgi ve Vicdan ile Barış Kültürünün Teşvik Edilmesi amacıyla

Uluslararası Vicdan Günü Bildirgesi


Birinci Dünya Savaşı’nın sonundan bu yana bir yüzyıl, II. Dünya Savaşı’nın sonundan bu yana ise yetmiş yıl geçti; Savaşların yaratığı yıkım, insanların barış için arzularını derinleştirmiştir. İnsanlığın barış arayışı hiç durmadı, ancak dünya karmakarışık/kasırgalı bir yer olmaya devam ediyor.

Birbirine bağımlı ve birbirine bağlı olarak, tüm dünya vatandaşları şefkat, cesaret ve gerçek bilgelikle uluslararası ve ulusal krizlerle yüzleşmeye devam ediyorlar ve bu süreçte, aktif bir şekilde barış ve uyum ararken, Ana Dünyanın ve tüm insanların yararına çoklu kazanma planları kurmakta teşvik ediyoruz.

Sevgi ve barış, dünya halkının refahını arttırır ve küresel sürdürülebilirliğin en önemli köşe taşlarındandır. Tüm dünya vatandaşlarını, ekonomik, sosyal, kültürel, manevi, teknolojik ve eğitimsel kalkınmanın güçlendirilmesinde bir denge kurmak için kalplerinde sevgiyi beslemeye teşvik ediyoruz.

Vicdan, sevginin kaynağıdır; insanlar arasında sevgi, hoşgörü, kabul ve ilgiyi teşvik etmek için dünya vatandaşlarının vicdanını uyandırmak ve böylece, bütün insanların kendi ortak yarar için birlikte çalıştığı birleşik bir dünyayı daha kolay ve yaşanılabilir kılan dostlukları, aile bağları ve uluslararası ilişkileri geliştirmek esastır.

Mükemmel bir kültür, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için gerekli olan kaliteli bir eğitimin temelidir. Ülkeleri, bir vicdan kültürünü desteklemeye, ve ulusal ekonomilerini iyileştirmek için diğer kültürlerinin ve eğitim sistemlerinin en iyi yönlerini benimsemeye teşvik ediyoruz.

İnsanların çoğunluğu vicdanlarını takip edeceği ve kendilerini sevginin yayılmasına adayacağı, farklılıklardan bağımsız olarak bir arada var olmasını teşvik edeceği, ihtilafları çözmek için bilgeliğini kullanacağı, ve diğerlerine de benzer şekilde davranmaları için ilham vereceği zaman, dünya barış sağlanabilir.

Bu nedenle, Dünya Barış ve Sevgi Federasyonu, 5 Nisan’ı “Uluslararası Vicdan Günü” olarak ilan etti. Anılan gün insanlara vicdanlarını dinlemelerini ve iç huzuru sağlama hedefleriyle öz-yansıtma yapmak için zaman ayırmalarını, sevgi ve vicdan konusunda eğitim programları düzenlemelerini, barış görüşmelerini kolaylaştırmak için evrensel ateşkes ilan etmelerini, teşvik etmek, amaçlamaktadır; böylece herkesin vicdanı uyanacak ve dünya barışçıl bir yer haline gelecektir.


Dr. Hong, Tao-Tze
President of the Federation of World Peace and Love

Global Launch on February 5, 2019, UNHQ


Onay

Yukarıdaki bilgileri bu web sitesinde ifşa edilmesini kabul ederim. 
      

DECLARATION OF INTERNATIONAL DAY OF CONSCIENCE