MENU

Number of Endorsement: 72249

Nationality: 226   (List)

Verklaring van de internationale dag van het geweten

Ter bevordering van de cultuur van vrede met liefde en geweten


Er is een eeuw verstreken sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog, evenals zeven decennia sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. De verwoesting van de oorlogen heeft de ambities van mensen voor vrede verdiept. De mensheid is nooit gestopt met het streven naar vrede, maar de wereld blijft tumultueus.

Met elkaar en onderling verbonden, alle wereldburgers worden aangemoedigd om internationale en nationale crisissen te trotseren met compassie, moed en oprechte wijsheid terwijl ze actief naar vrede en eendracht streven, evenals het nastreven van plannen die ten goede komen aan zowel Moeder Aarde als alle mensen.

Liefde en vrede bevorderen het welzijn van de mensen op aarde. Het zijn de belangrijkste pijlers van wereldwijde duurzaamheid. Alle wereldburgers worden aangespoord om liefde in hun hart te koesteren en zo een balans te vinden in de verbetering van economische, sociale, culturele, spirituele, technologische en educatieve ontwikkeling.

Geweten is de bron van de liefde: het is van essentieel belang om het geweten van de wereldburgers wakker te schudden om liefde, verdraagzaamheid, acceptatie en zorg voor elkaar onder de mensen te bevorderen. Dit zal vriendschappen, familiebanden en internationale relaties bevorderen, wat de realisatie van een verenigde wereld, waar alle mensen samenwerken voor het algemeen welzijn, zal vergemakkelijken.

Een uitmuntende cultuur staat aan de basis van kwaliteitsonderwijs, een essentieel onderdeel van duurzame economische ontwikkeling. Landen worden aangemoedigd om een gewetenscultuur te bevorderen en de beste aspecten van andere culturen en onderwijssystemen te implementeren om de nationale economieën te verbeteren.

Wereldvrede kan worden bereikt als een meerderheid van de mensen hun geweten volgt, en zich inzet voor het verspreiden van liefde, het bevorderen van co-existentie, ongeacht verschillen, en het gebruiken van wijsheid om conflicten op te lossen en om anderen te inspireren om op dezelfde manier te handelen.

Om deze redenen roept de Federatie van Wereldvrede en Liefde 5 april uit tot de ‘Internationale Dag van het Geweten’, om de mensen eraan te herinneren naar hun geweten te luisteren en om hen aan te sporen om deze dag te vieren door tijd te nemen voor zelfreflectie met als doelstellingen innerlijke vrede te bereiken, het organiseren van educatieve programma’s met betrekking tot liefde en geweten, en het bevorderen van een wereldwijd staakt-het-vuren om vredesbesprekingen te vergemakkelijken opdat het geweten van iedereen zal ontwaken en de wereld vreedzaam zal worden.


Dr. Hong, Tao-Tze
President of the Federation of World Peace and Love

Global Launch on February 5, 2019, UNHQ


Ondertekenen

Ik ben bereid om de bovenstaande informatie op deze website bekend te maken.  
      

DECLARATION OF INTERNATIONAL DAY OF CONSCIENCE