MENU

Number of Endorsement: 72249

Nationality: 226   (List)

Declarație de Ziua Internațională a Conștiinței

Promovarea culturii păcii cu dragoste și conștiință


A trecut un secol de la sfârșitul Primului Război Mondial, precum și șapte decenii de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial; devastarea războiului adâncește aspirațiile oamenilor de pace. Căutarea păcii umanității nu s-a oprit niciodată, dar lumea rămâne zbuciumată.

Interdependenți și interconectați, toți cetățenii lumii sunt încurajați să facă față crizelor internaționale și naționale cu compasiune, vitejie și înțelepciune autentică, deoarece aceștia caută în mod activ pacea și armonia, precum și planurile multi-câștig în beneficiul Mamei Pământ și al tuturor oamenilor.

Dragostea și pacea promovează bunăstarea oamenilor lumii și sunt cele mai importante pietre de temelie ale sustenabilității globale. Toți cetățenii lumii sunt încurajați să-și hrănească dragostea în inimile lor pentru a atinge un echilibru în îmbunătățirea dezvoltării economice, sociale, culturale, spirituale, tehnologice și educaționale.

Conștiința este izvorul iubirii; este esențial să trezim conștiința cetățenilor lumii pentru a promova dragostea, toleranța, acceptarea și grija între oameni, sporind astfel prietenii, legăturile de familie și relațiile internaționale, ceea ce facilitează o lume unită, în care toți oamenii lucrează împreună pentru binele comun.

O cultură excelentă este fundamentul unei educații de calitate, esențială pentru dezvoltarea economică durabilă. Țările sunt încurajate să promoveze o cultură a conștiinței și să includă cele mai bune aspecte ale altor culturi și sisteme de învățământ pentru a îmbunătăți economiile naționale.

Atunci când majoritatea oamenilor își urmează conștiința și se dedică răspândirii iubirii, favorizând coexistența indiferent de diferențe, folosind înțelepciunea pentru a rezolva conflictele și inspirându-i pe ceilalți să acționeze în mod similar, lumea poate atinge pacea.

Acum, prin urmare, Federația Păcii și Iubirii Mondiale proclamă 5 aprilie drept „Ziua Internațională a Conștiinței” pentru a le reaminti oamenilor să-și asculte conștiința și să-i încurajeze să sărbătorească ziua, luându-și timp pentru auto-reflecție, cu obiective de realizare a păcii interioare , organizarea de programe de educare a dragostei și conștiinței și încurajarea încetării focului universal pentru a facilita discuțiile de pace, astfel încât conștiința tuturor să fie trezită și lumea să devină pașnică.


Dr. Hong, Tao-Tze
President of the Federation of World Peace and Love

Global Launch on February 5, 2019, UNHQ


susține

Sunt dispus să divulg informațiile de mai sus în acest site web. 
      

DECLARATION OF INTERNATIONAL DAY OF CONSCIENCE