MENU

Number of Endorsement: 72249

Nationality: 226   (List)

Tuyên bố của Ngày Quốc tế của lương tri

Thúc đẩy văn hóa hòa bình với tình yêu và lương tri


Một thế kỷ đã trôi qua kể từ khi kết thúc Thế chiến I, cũng như bảy thập kỷ kể từ khi Thế chiến II kết thúc; sự tàn phá của chiến tranh làm sâu sắc thêm khát vọng hòa bình của mọi người. Theo đuổi hòa bình của nhân loại chưa bao giờ dừng lại, nhưng thế giới vẫn còn hỗn loạn.

Phụ thuộc lẫn nhau, tất cả các công dân thế giới đều được khuyến khích đối mặt với các cuộc khủng hoảng quốc tế và quốc gia với lòng trắc ẩn, lòng dũng cảm và trí tuệ chân chính khi họ chủ động tìm kiếm hòa bình và hòa hợp cũng như các kế hoạch nhiều chiến thắng để mang lại lợi ích cho Trái đất và mọi người.

Tình yêu và hòa bình thúc đẩy sự thịnh vượng của người dân trên thế giới, và chúng là nền tảng quan trọng nhất của sự bền vững toàn cầu. Tất cả công dân thế giới được khuyến khích nuôi dưỡng tình yêu trong trái tim để đạt được sự cân bằng trong việc tăng cường phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, tinh thần, công nghệ và giáo dục.

Lương tâm là nguồn gốc của tình yêu; điều cần thiết là phải thức tỉnh lương tâm của công dân thế giới để thúc đẩy tình yêu, lòng khoan dung, sự chấp nhận và quan tâm của mọi người, từ đó tăng cường tình bạn, sự gắn kết gia đình và các mối quan hệ quốc tế, tạo điều kiện cho một thế giới thống nhất, nơi mọi người cùng làm việc vì lợi ích chung.

Một nền văn hóa tuyệt vời là nền tảng của một nền giáo dục chất lượng, điều cần thiết cho sự phát triển kinh tế bền vững. Các quốc gia được khuyến khích thúc đẩy văn hóa lương tâm và kết hợp các khía cạnh tốt nhất của các nền văn hóa và hệ thống giáo dục khác để cải thiện nền kinh tế quốc gia.

Khi đa số mọi người tuân theo lương tâm của họ và cống hiến cho tình yêu, truyền bá sự chung sống bất kể sự khác biệt, sử dụng trí tuệ để giải quyết xung đột và truyền cảm hứng cho những người khác hành động tương tự, thế giới có thể đạt được hòa bình.

Vì vậy, do đó, Liên đoàn Hòa bình và Tình yêu Thế giới tuyên bố ngày 5 tháng 4 là "Ngày quốc tế của lương tâm" để nhắc nhở mọi người lắng nghe lương tâm của họ và khuyến khích họ ăn mừng ngày bằng cách dành thời gian để tự suy nghĩ với mục tiêu đạt được hòa bình bên trong, tổ chức các chương trình giáo dục tình yêu và lương tâm, và thúc đẩy ngừng bắn phổ quát để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình để lương tâm của mọi người được thức tỉnh và thế giới sẽ trở nên hòa bình.


Dr. Hong, Tao-Tze
President of the Federation of World Peace and Love

Global Launch on February 5, 2019, UNHQ


Chứng thực

Tôi sẵn sàng tiết lộ các thông tin trên trong trang web này. 
      

DECLARATION OF INTERNATIONAL DAY OF CONSCIENCE