MENU

Number of Endorsement: 72249

Nationality: 226   (List)

Deklarasyon ng Pandaigdig na Araw ng Budhi

Promote ng Kultura ng Kapayapaan sa Pag-ibig at Budhi


Ang isang siglo ay lumipas simula sa katapusan ng Unang Digmaang Pandaigdig, pati na rin ang pitong dekada simula ng pagtatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig; ang pagkawasak ng digmaan ay nagpapalalim sa aspirasyon ng mga tao para sa kapayapaan. Ang pagtugis ng sangkatauhan sa kapayapaan ay hindi kailanman huminto, gayunpaman ang mundo ay nananatiling malungkot.

Ang lahat ng mamamayan ng daigdig ay hinihikayat na harapin ang mga krisis sa pandaigdig at pambansa na may kahabagan, katapangan, at tunay na karunungan habang sila ay aktibong humahanap ng kapayapaan at pagkakaisa pati na rin ang mga plano ng multi-win upang makinabang ang Mother Earth at lahat ng tao.

Ang pag-ibig at kapayapaan ay nagpapaunlad ng kagalingan ng mga tao sa mundo, at ang mga ito ang pinakamahalagang pundasyon ng global sustainability. Ang lahat ng mga mamamayan ng mundo ay hinihikayat na palakihin ang pag-ibig sa kanilang mga puso upang maibalik ang balanse sa pagpapahusay ng pag-unlad ng ekonomiya, panlipunan, kultura, espirituwal, teknolohikal, at pang-edukasyon.

Ang budhi ay ang bukal ng pagmamahal; mahalaga na pukawin ang budhi ng mundo ng mga mamamayan upang itaguyod ang pag-ibig, pagpapahintulot, pagtanggap, at pag-aalaga sa mga tao, sa gayon ay pinalalakas ang pagkakaibigan, mga bonong pang-pamilya, at internasyonal na mga relasyon, na nagpapadali sa isang nagkakaisang mundo, kung saan ang lahat ng tao ay nagtutulungan para sa pangkalahatang kabutihan.

Ang isang mahusay na kultura ay ang pundasyon ng isang kalidad na edukasyon, na mahalaga para sa napapanatiling pag-unlad ng ekonomiya. Ang mga bansa ay hinihikayat na itaguyod ang isang kultura ng budhi at isama ang mga magagandang aspeto ng iba pang mga kultura at mga sistema ng edukasyon upang mapabuti ang pambansang ekonomiya.

Kapag sinusunod ng karamihan ng mga tao ang kanilang budhi at inilaan ang kanilang sarili sa pagkalat ng pag-ibig, pagpapalawak ng magkakasamang buhay anuman ang mga pagkakaiba, paggamit ng karunungan upang malutas ang mga salungatan, at pagbibigay inspirasyon sa iba upang kumilos nang gayon, ang mundo ay makakamit ang kapayapaan.

Ngayon, Samakatuwid, ang Federation of World Peace and Love ay nagpahayag ng ika-5 ng Abril bilang "International Day of Conscience" upang ipaalala sa mga tao na makinig sa kanilang budhi at hikayatin sila na ipagdiwang ang araw sa pamamagitan ng pagkuha ng oras para sa pagmumuni-muni sa mga layunin ng pagkamit ng panloob na kapayapaan , na humahawak ng mga programa sa pag-aaral ng pag-ibig at budhi, at pagpapaunlad ng unibersal na tigil-putukan upang mapadali ang mga usapang pangkapayapaan upang maigising ang budhi ng bawat isa at ang mundo ay magiging mapayapa.


Dr. Hong, Tao-Tze
President of the Federation of World Peace and Love

Global Launch on February 5, 2019, UNHQ


Nag-eendorso

Nais kong ibunyag ang impormasyon sa itaas sa website na ito. 
      

DECLARATION OF INTERNATIONAL DAY OF CONSCIENCE